fff
Apaštališkojo Sosto nunciatūra
Belgijos garbės konsulatas
Danijos pasiuntinybė
Ispanijos vice-konsulatas
Italijos pasiuntinybė
Japonijos konsulatas
JAV pasiuntinio rezidencija
Latvijos pasiuntinybė
Nyderlandų garbės konsulatas
Norvegijos garbės konsulatas
Suomijos konsulatas
Švedijos pasiuntinybė
Šveicarijos konsulatas
Lietuvos Respublikos Prezidento rūmai
Lietuvos Respublikos Seimo rūmai 1920–1927 m.
Užsienio reikalų ministerija 1935-1940 m.
Užsienio reikalų ministerijos 1922–1935 m.
Vokietijos pasiuntinybė