Užsienio reikalų ministerija 1919-1922 m.

Dabartinis adresas: Maironio g. 27

Tai 1912–1913 m. pastatytas pastatas, priskirtinas modernizuoto neoklasicizmo krypčiai. Pastato projekto autorius architektas Michailas Prozorovas.

Iki 1915 m. šiame pastate veikė Rusijos valstybinio banko Kauno skyrius. Pirmojo pasaulinio karo metais Kauną užėmus Vokietijos kariuomenei, šiame pastate įsikūrė Vokietijos banko Kauno skyrius. Lietuvai paskelbus nepriklausomybę šiame pastate pradėjo kurtis Lietuvos valstybinio banko Kauno skyrius. Kiek vėliau dėl Nepriklausomybės kovų netekus Vilniaus, 1919 m. sausio pradžioje šiame pastate įsikūrė iš sostinės Vilniaus į Kauną persikėlusios Lietuvos valdžios institucijos. Tai vienas iš nedaugelio Kauno miesto pastatų turėjęs centrinį šildymą. Šiame pastate nuo 1919 m. sausio 3 d. iki 1921 m. prieglaudą rado Ministrų kabinetas (šiame pastate posėdžiavo penkeri Ministrų kabinetai, nuo Antrosios iki Šeštosios Vyriausybės, vadovaujami Ministrų pirmininkų: Mykolo Sleževičiaus, Prano Dovydaičio, Ernesto Galvanausko ir Kazio Griniaus), kai kurios ministerijos, įsikūrė Valstybės Taryba, valstybės informacinio leidinio Laikinosios Vyriausybės žinios redakcija, Centrinis paštas. Kurį laiką šiame pastate glaudėsi Užsienio reikalų ministerija. 1920 m. balandžio 1 d. įsikūrė šiai ministerijai pavaldi Lietuvos telegramų agentūra Elta. 1920 m. vasarą, kai Vilnius trumpam buvo sugrąžintas Lietuvai, Užsienio reikalų ministerija buvo iškelta į Vilnių, tačiau generolui Liucianui Želigovskiui pradėjus Vilniaus puolimą, ministerija persikėlė atgal į Kauną ir šiame pastate dirbo iki 1922 m. 1921 m. Kazio Griniaus vadovaujamas Šeštasis Ministrų kabinetas persikėlė į kitą pastatą, kurio dabartinis adresas – K. Donelaičio g. 32. Persikėlus Ministrų kabinetui pastate liko Finansų ministerija ir Valstybinis bankas. 1928 m. gruodžio mėnesį Valstybinis bankas persikėlė į naujas patalpas kitoje gatvės pusėje, į specialiai Lietuvos bankui suprojektuotą pastatą.

Dabar šiame pastate yra įsikūręs Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas.