ILRP_45

Švedų taikomojo meno parodos atidarymas Vytauto Didžiojo muziejuje. Kaunas, 1934 m. lapkričio 24 d.
Iš kairės: 1-as – Lietuvos Respublikos švietimo ministras Juozas Tonkūnas, 2-as – generolas Vladas Nagevičius, 3-as – Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona, 4-as – Lietuvių – Švedų draugijos pirmininkas Martynas Yčas, 5-as – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Stasys Lozoraitis.
M. Smečiachausko nuotrauka
Istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros Kaune nuosavybė

Švedų taikomojo meno parodos atidarymas Vytauto Didžiojo muziejuje…