CDM_G_138597

Švedijos užsienio reikalų ministro Richard Johannes Sandler ir jo palydovų sutikimas Kauno geležinkelio stotyje. Iš dešinės: 1-as – Lietuvos užsienio reikalų ministras Stasys Lozoraitis, 2-as – Švedijos užsienio reikalų ministras Richard Johannes Sandler, 3-a – ponia Westring, Švedijos diplomato Kaune Claes A. H. Westring žmona. Taip pat svečius pasitiko Užsienio reikalų ministerijos referentas Trimakas, ministerijos sekretorius Juozas Urbšys, viceburmistras Steponas Rusteika, įgaliotasis ministras protokolo direktorius Stasys Girdvainis, „Eltos“ direktorius Pranas Dailidė, „Lietuvos Aido“ redaktorius Vytautas Alantas, Lietuvių – Švedų draugijos pirmininkas Kazys Pakštasir kiti. Taip pat Švedijos laikinasis reikalų patikėtinis Claes A. H. Westring, bei garbės konsulas Ulrik C. J. Pihlblad.
Kaunas, 1937 m. birželio 5 d.
Nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejaus nuosavybė

Švedijos užsienio reikalų ministro Richard Johannes Sandler ir jo palydovų sutikimas…