CDM_G_138593

Švedijos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotas ministras Lietuvai Per Birger Johansson (1-as iš kairės), įteikęs skiriamuosius raštus Lietuvos Respublikos Prezidentui Antanui Smetonai. Greta jo Užsienio reikalų ministerijosProtokolo direktorius Stasys Girdvainis (2-as iš kairės). Kaunas, 1935 m. rugsėjo 4 d.
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus nuosavybė

Švedijos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotas ministras Lietuvai…