Švedijos generalinis konsulatas

1934–1940 m.

V. Putvinskio g. 60, Kaunas

Ankstesnis adresas: V. Putvinskio g. 36a

Tai 1933 m. vietoj medinio namo pastatytas architekto Broniaus Elsbergo suprojektuotas, notarui Kaziui Škėmai priklausęs namas. Pirminį pastato projektą rengė K. Dušauskas-Duš, vėliau projektavimą perėmė B. Elsbergas. Jis iš esmės paliko tuos pačius fasadus, tačiau perplanavo dalį vidaus patalpų. Tai penkių aukštų pastatas su liftu. Kieme buvo suprojektuota oranžerija ir garažai. 1939 m. šio pastato valdymą neterminuotos nuomos sutartimi perėmė FeigaFeinbergienė.

Šis pastatas buvo vienas populiariausių tarp diplomatinių atstovybių ano meto Kaune. 1939–1940 m. šiame name buvo įsikūrusi Švedijos konsulato kanceliarija, ten pat buvo ir konsulo apartamentai, 1940 m. – Argentinos konsulato kanceliarija, ten pat gyveno ir konsulas. 1934–1939 m. šio namo trečiame aukšte buvo įsikūrusi Čekoslovakijos pasiuntinybės kanceliarija, o ketvirtame buvo Čekoslovakijos pasiuntinio dr. Jano Skalickio šeimos apartamentai. 1938 m. šiame name butą nuomojo Belgijos vicekonsulas Henri Hunebelle.