iliustruotoji_lietuva_1927_504_red_web

Vyties kryžių įteikimas prancūzų karininkams pukl. Leit. Archen ir kapit. Chabanier. Iš kairės sėdi: kapit. Chabanier, Prancūzijos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras P. O. H. E. A. de Castillon Saint Victor, Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Latvijoje Kazys Bizauskas, pulk. leit. Archen. Stovi: dr. K. Graužinis, kapit. Paul-Auguste Still ir pulk. leit. Giedraitis.
Ryga, 1927 m. gruodžio 15 d.
Iliustruotoji Lietuva, 1927 m. gruodžio 30 d.