iliustruotoji_lietuva_1927_38_red_web

Prancūzijos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Lietuvai Puaux išeina iš Lietuvos Respublikos Prezidento rūmų, įteikęs skiriamuosius raštus
Kaunas, 1927 m. vasario 12 d.
Iliustruotoji Lietuva, 1927 m. vasario 19 d.