Prancūzijos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Lietuvai GeorgesFernandCharlesDulong, įteikęs skiriamuosius raštus Lietuvos Respublikos Prezidentui Antanui Smetonai (4-as iš kairės), šalia – protokolo direktorius Stasys Girdvainis (5-as iš kairės). Kaunas, 1935 m. rugsėjo 4 d. M. Smečechausko nuotrauka. Iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių

Prancūzijos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Lietuvai Georges Fernand Charles Dulong, įteikęs skiriamuosius raštus Lietuvos Respublikos Prezidentui Antanui Smetonai (4-as iš kairės), šalia – Užsienio reikalų ministerijos Protokolo direktorius Stasys Girdvainis (5-as iš kairės). Kaunas, 1935 m. rugsėjo 4 d.
M. Smečechausko nuotrauka
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus nuosavybė

Prancūzijos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis …