12_LCVA_P-22076

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Dovas Zaunius kartu su ministerijos tarnautojais Kauno geležinkelio stotyje pasitinka į Lietuvą atvykusį Tautų Sąjungos vyriausiąjį pasekretorių Yotaro Sugimura. Kaunas, 1930 m.
Lietuvos centrinio valstybės archyvo nuosavybė.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Dovas Zaunius …