05_LCVA_A45–P501

Pirmasis naujai išrinkto Seimo posėdis – Seimo atidarymo iškilmės. Kaunas, 1922–1926 m.
Pirmoje eilėje iš kairės: Kauno kunigų seminarijos rektorius Jonas Mačiulis-Maironis, Lietuvos stačiatikių metropolitas tėvas Eleuterijus, Lietuvos vyriausias rabinas Beras Šapiro. Už jų sėdi Kaune rezidavusio diplomatinio korpuso nariai.
Lietuvos centrinio valstybės archyvo nuosavybė.

Pirmasis naujai išrinkto Seimo posėdis – Seimo atidarymo iškilmės. …