04_CDM_Ta-5488

Pastatas, kuriame 1920–1927 m. posėdžiavo Lietuvos Respublikos Seimas – Seimo rūmai.
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus nuotrauka.

Pastatas, kuriame 1920–1927 m. posėdžiavo Lietuvos Respublikos Seimas – Seimo rūmai. …