Vaikų šventė

Vaikų šventė. Antroje eilėje tarp mergaičių sėdi Stasys ir Kazys Lozoraičiai.
Nuotrauka iš D.Brazauskienės albumo.
Lietuvos centrinio valstybės archyvo nuosavybė.

Vaikų šventė. Antroje eilėje tarp mergaičių sėdi …