Brazasuskienes_archyvas_0053_crop

Vaikų Šv. Kalėdos. Pirmoje eilėje trečias iš kairės Vytautas Landsbergis, antroje eilėje trečias iš dešinės Kazys Lozoraitis, trečioje eilėje trečias iš kairės Stasys Lozoraitis (jaunesnysis).
Nuotrauka iš D.Brazauskienės albumo.
Lietuvos centrinio valstybės archyvo nuosavybė.

Vaikų Šv. Kalėdos. Pirmoje eilėje trečias iš kairės Vytautas Landsbergis, …