Vaikų kambarys

Tai buvęs užsienio reikalų ministro Stasio Lozoraičio vaikų žaidimų kambarys. Šiame kambaryje įvairių švenčių proga ministro sūnūs: Stasys ir Kazys susitikdavo su draugais. Į Naujųjų metų sutikimo šventes, anuomet vadintas eglutėmis, pas Lozoraičius susirinkdavo Kaune rezidavusių užsienio šalių diplomatų, to meto Kauno visuomenės veikėjų vaikai.

Iš Kazio Lozoraičio atsiminimų apie vaikystę Kaune: „Ponas Valiukonis [Užsienio reikalų ministerijos vairuotojas] turėjo tris berniukus – Stasio bendraamžius ir žaidimų draugus. Dar į mūsų kiemą žaisti ateidavo Vailokaičių vaikai, mokęsi toje pačioje Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje, kaip Stasys, ir gyvenę visai šalia – garsiajame daugiaaukštyje. Visi jie buvo už mane vyresni. Žaisdavo krepšinį mūsų aikštelėje. Žiemą joje būdavo išliejamas ledas. Kartais eidavome į didžiąją čiuožyklą prie Adomo Mickevičiaus namelio. Dieną čia čiužinėdavo vaikai, o vakarais rinkdavosi vyresnieji.“ (Diplomatas par excellence: Kazys Lozoraitis (1929-2007), sudarė G. Jankevičiūtė, Kaunas : Artuma, 2008)