LCVA_P-34096

Lietuvos konsulų užsienio šalyse konferencija. Centre – užsienio reikalų ministras V. Čarneckis. Kaunas, 1924 m.
Lietuvos centrinio valstybės archyvo nuosavybė.

Lietuvos konsulų užsienio šalyse konferencija. …