LCVA_0-117055

Lietuvos atstovų užsienyje konferencija. lapkričio 12 d.
Iš kairės sėdi B. K. Balutis, D. Zaunius, T. Norus-Naruševičius, E. Galvanauskas – ministras pirmininkas ir užsienio reikalų ministras, J. Baltrušaitis, P. Klimas, O. Milašius; stovi V. Čarneckis, P. Dailidė, M. Lisauskas, J. Aukštuolis, M. Avietėnaitė, V. Sidzikauskas, I. Jonynas, R. Karuža, I. Jurkūnas-Šeinius.
Lietuvos centrinio valstybės archyvo nuosavybė.

Lietuvos atstovų užsienyje konferencija. …