Rektorato pastato graviūra, XX amžiaus pradžia. Nuotrauka iš N Lukšionytė-Tolvaišienė, „Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje: svarbiausi pastatai ir jų kūrėjai (1843-1915)“. Kaunas, 2001.

Rektorato pastato graviūra. XIX amžiaus pabaiga. Nuotrauka iš N. Lukšionytė-Tolvaišienė, „Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje: svarbiausi pastatai ir jų kūrėjai (1843-1915). Kaunas, 2001.

Rektorato pastato. XIX amžiaus pabaiga. ..