Mažasis salonas

Tai antrame pastato aukšte esantis kabinetas, kuris XX a. ketvirtajame dešimtmetyje buvo sudėtinė tarnybinio reprezentacinio buto dalis ir atliko mažojo salono funkciją.

Šiose patalpose viešnias priimdavo užsienio reikalų ministro žmona Vincenta Lozoraitienė. Ji buvo aktyvi visuomenininkė, įvairių organizacijų narė ir vadovė. Rūpinosi vaikų priežiūros klausimais, didelį dėmesį skyrė moterų padėties visuomenėje gerinimui. Šiame salone vykdavo moterų organizacijų valdybų pasitarimai.

Šio buto salonuose taip pat buvo rengiami pusryčiai, pietūs naujai paskirto arba atšaukiamo Kaune rezidavusio užsienio šalies pasiuntinio, arba iškilaus užsienio svečio garbei. Lenkijos karo atašė Kaune Leon Mitkiewicz aprašė vieną iš priėmimų: „[1938 m.] Gegužės penktąją Lietuvos užsienio reikalų ministras Lozoraitis surengė sveikinimo pietus Lenkijos ambasadoriaus garbei ir drauge pakvietė visus pasiuntinybės darbuotojus su poniomis. Per pietus, kurie vyko privačiuose ponų Lozoraičių apartamentuose, dalyvavo visas Lietuvos ministrų kabinetas su premjeru kunigu Mironu. Lietuvos kariuomenei atstovavo vienintelis karo reikalų ministras Rėklaitis. Pietūs visais atžvilgiais nusisekė; vyravo maloni draugiška atmosfera. Lietuviai visada mokėjo priiminėti svečius – ir pakviestus, ir nekviestus – tokius kaip mes, lenkai…“ (Leon Mitkiewicz, Kauno atsiminimai 1938–1939 m., Vilnius: baltos lankos, 2002).