Stasys ir Kazys Lozoraičiai su aukle ir draugais prie dabartinio VDU Rektorato pastato). 1935 m.)

Stasys ir Kazys Lozoraičiai su aukle ir draugais prie dabartinio VDU Rektorato pastato. 1935 m.
Nuotrauka iš „Diplomatas par excellence: Kazys Lozoraitis 1929-2007“. Vilnius, 2008.

Stasys ir Kazys Lozoraičiai su aukle ir …