Lozoraiciu-muziejus-05

Vincenta Matulaitytė-Lozoraitienė su sūnumis Stasiu ir Kaziu. Roma, 1932 m.
Nuotrauka iš S. ir S. Lozoraičių muziejaus.

Vincenta Matulaitytė-Lozoraitienė su sūnumis Stasiu ir Kaziu. Roma, 1932 m. …