CDM_GP_48909_crop

Lozoraičių šeima su svečiais. Roma (Italija), 1953 m.
Pirmoje eilėje sėdi iš kairės: Stasys Girdvainis, Petras Klimas (jaunesnysis), Bronė Klimienė, Stasys Lozoraitis (vyresnysis). Antroje eilėje stovi iš kairės: Stasys Lozoraitis (jaunesysis), Klimienė, Vincenta Lozoraitienė, Kazys Lozoraitis.
Prof. D. Brazauskienės dovana, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus nuosavybė.

Lozoraičių šeima su svečiais. Roma (Italija), 1953 m. …