Kuntaplis_1934-07-29

Užsienio reikalų ministras Stasys Lozoraitis buvo vienas labiausiai šaržuojamų to meto Lietuvos politikų.
„Kuntaplis“, 1934 07 29

Užsienio reikalų ministras Stasys Lozoraitis buvo vienas …