Darbo kabinetas

Tai antrame pastato aukšte esantis darbo kabinetas, kuriame šiuo metu įsikūręs Vytauto Didžiojo universiteto prorektorius. Anuomet tai buvo užsienio reikalų ministro Stasio Lozoraičio darbo kabinetas. Štai kaip šį kabinetą 1935 metais aprašė žurnalistas L. Vilkys: „Dideli, erdvūs kambariai, kurie turi vieną bendrą ypatybę – atsilankiusį užsienietį jie įtikina, kad ištaigingumu mūsų valstybė negali pasigirti. Visur kiekviename šio buto kampelyje vyrauja lietuviškas kuklumas ir paprastumas. Toks ir yra p. ministerio kabinetas: rašomasis stalas, 2 telefonai, radio aparatas, keli paveikslai, ir knygų spinta, kuri užima išilgai visą priešakinę sieną. O kiek aukščiau 5–6 p. [pono] ministerio šaržai – Kauno ir užsienio karikatūristų darbas. Čia daugiausiai praleidžia ministeris Lozoraitis poilsio valandas. Savųjų tarpe – ponios ir dviejų sūnelių […].“ (L. Vilkys, Jauniausia Europoje užsienio reikalų ministeris, Diena, 1935 01 13)