Lietuvos Respublikos Ministrų kabineto rūmai

1921–1940 m.

K. Donelaičio g. 58, Kaunas

Ankstesnis adresas: K. Donelaičio g. 32

Tai 1889–1890 m. statytas pastatas. Tuo metu Kaunas priklausė Carinės Rusijos imperijai ir buvo Kauno gubernijos centru. Pastatas buvo skirtas Kauno tvirtovės Inžinierių valdybos viršininko rezidencijai. Pirminė jo paskirtis buvo gyvenamoji, tačiau laikui bėgant jo paskirtis kito. 1919 m. šiame pastate įsikūrė Lietuvos Respublikos Švietimo ministerija, o nuo 1921 m. – Ministrų kabinetas, kuris šiame pastate veikė iki Lietuvos okupacijos (1940 m.). Pastatas 1924 m. buvo rekonstruotas, paaukštintos šoninės dalys, interjeras papildytas naujais elementais. 1930 m. buvo atliktas kapitalinis viso pastato remontas. Tuomet antrame pastato aukšte buvo įrengtas tarnybinis butas, kuris kartu atliko ir reprezentacinę funkciją. 1935–1939 m. šiame bute gyveno užsienio reikalų ministras Stasys Lozoraitis (1898–1983) su šeima. Sovietmečiu pastate buvo įkurdintas Mokslo ir technikos komitetas, vėliau veikė vienas iš Kauno politechnikos instituto (dabartinio Kauno technologijos universiteto) fakultetų, o 1969 m. atidaryta Prekybos ir kulinarijos mokykla. Sovietmečiu buvo pertvarkyta pagrindinė pastato laiptinė, nugriautas prieangis su kolonomis kiemo pusėje. 1997 m. pastatą nuspręsta rekonstruoti ir perduoti Vytauto Didžiojo universitetui. Šiandien šiame pastate įsikūręs Vytauto Didžiojo universiteto rektoratas, taip pat veikia diplomatų S. ir S. Lozoraičių muziejus.

Tarpukariu šiame pastate posėdžiavo Ministrų kabinetas, vykdavo užsienio šalyse rezidavusių Lietuvos diplomatų konferencijos, vykdavo priėmimai Kaune rezidavusio diplomatinio korpuso garbei.