iliustruotoji_lietuva_1927_180_red_web

Sovietų Sąjungos atstovo Lietuvai Aleksandrovskio atsisveikinimo vakaras
Iš kairės stovi: 1-as Norvegijos garbės konsulas Jonas Šimkus, 2-as Vengrijos garbės konsulas Jonas Dobkevičius, 3-as Vokietijos pasiuntinys Hans Morath, 4-as Suomijos konsulas Vaino Aarnio, 5-as Sovietų Sąjungos atstovas Aleksandrovskis, 6-as neatpažintas, 7-as Latvijos pasiuntinys Janis Balodis, 8-as neatpažintas, 9-as Italijos pasiuntinys Amadori, 10-as Čekoslovakijos konsulas Jaroslav Galia, 11-as Prancūzijos atstovas
Kaunas, 1927 m.
Iliustruotoji Lietuva, 1927 m. balandžio 11 d.