Norvegijos garbės konsulatas

Norvegija Lietuvos vyriausybę de facto pripažino 1919 m. rugpjūčio 20 d. ir de jure pripažino 1921 m. rugsėjo 4 d.

Norvegijos diplomatinės atstovybės, garbės konsulato, kanceliarija buvo įsikūrusi:

  • 1924–1925 m. – Laisvės al. 15 (tai senasis adresas);
  • 1926–1930 m. – Kęstučio g. 36, but. 4 (tai senasis adresas);
  • 1931–1932 m. – Rotušės a. 10 (tai senasis adresas);
  • 1933–1940 m. – Nepriklausomybės a. 7, but. 3 (tai senasis adresas).

 

Norvegijos diplomatiniai atstovai akredituoti Lietuvai ir rezidavę Kaune:

Martynas Yčas – garbės konsulas nuo 1922 m. balandžio 7 d.;

Prof. Jonas Šimkus – garbės konsulas nuo 1926 m. vasario 4 d., iki diplomatinės atstovybės likvidavimo 1940 m.

 

Lietuvai ir kitoms Baltijos valstybėms buvo skiriamas vienas ir tas pats Norvegijos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras, kurio nuolatinės rezidencijos vieta buvo Stokholmas arba Helsinkis. Ten rezidavę pasiuntiniai periodiškai lankydavosi Lietuvoje, taip pat jie atvykdavo į svarbiausių Lietuvos valstybinių švenčių iškilmes Kaune. Norvegijos pasiuntiniais Lietuvai, rezidavusiais užsienyje, yra buvę:

Johan H. Wollebaek – nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras nuo 1927 m. lapkričio 28 d., nuolatinės rezidencijos vieta Stokholmas;

Johan Fredrik Winter Jakhelin – nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras nuo 1932 m. birželio 15 d., nuolatinės rezidencijos vieta Helsinkis;

Johan Wilhelm Michelet – nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras nuo 1936 m. gegužės 20 d. iki pasiuntinybės likvidavimo, nuolatinės rezidencijos vieta Helsinkis.

Klaipėdoje veikė Norvegijos garbės vice-konsulatas 1925–1939 m.