musu_krastas_1938-09-09_p-12_crop

Tautos šventės iškilmių vaizdai. Viršuje dešinėje – diplomatinio korpuso nariai. Iš kairės: Prancūzijos pasiuntinys Georges Ferdinand Charles Dulong, Čekoslovakijos pasiuntinys Jan Skalicky, Estijos pasiuntinys Aleksander Warma, Lenkijos pasiuntinys Charwatas
Kaunas, 1938 m. rugsėjo 8 d.
Mūsų kraštas, 1938 m. rugsėjo 9 d.