iliustruotoji_lietuva_1927_141_red_web

Lietuvių-Estų draugijos valdyba. Sėdi iš kairės: P. Penkaitis, draugijos pirmininkas Stasys Šilingas, gen. V. Nagevičius. Stovi iš kairės: J. Šatas, draugijos iždininkas Stakelė, draugijos sekretorius Vytautas Bičiūnas
Kaunas, 1927 m.
Iliustruotoji Lietuva, 1927 m. gegužės 21 d.