iliustruotoji_lietuva_1926_97_red_web

Estijos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras J. Seljamaa
Iliustruotoji Lietuva, 1926 m. vasario 27 d.