Didžiosios Britanijos pasiuntinybė ir konsulatas

Didžioji Britanija Lietuvos vyriausybę de facto pripažino 1919 m. rugsėjo 24 d., o Lietuvos valstybę de jure pripažino 1922 m. gruodžio 20 d. Kaune veikė Didžiosios Britanijos konsulatas, nuo 1929 m. ir Didžiosios Britanijos pasiuntinybė. 1921 m. Kaune lankėsi Didžiosios Britanijos karo misija, 1925–1929 m. Kaune veikė Didžiosios Britanijos pasų biuras. Nuo 1924 m. Lietuvai buvo skiriamas nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras, tačiau jis rezidavo Rygoje. Nuo 1930 m. Lietuvai akredituoto nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro vieta buvo nurodoma ir Ryga ir Kaunas (Kęstučio g. 19 – anuometinis adresas). Didžiosios Britanijos pasiuntinybė pastatas kentėdavo vandalizmo aktus, ypač po 1935 metų įvykių Palestinoje. Pasitaikydavo atvejų, kai tiesiog būdavo išdaužomi pasiuntinybės langai. Tokie vandalizmo aktai tapdavo nemenku rūpesčiu Lietuvos Užsienio reikalų ministerijai. Didžiosios Britanijos diplomatinės atstovybės kanceliarija Kaune buvo įsikūrusi:

1921 m. – karo misija, L. Dimenšteino namai (tai ankstesnis adresas);

1924–1940 m. – konsulatas, Kęstučio g. 19 (tai ankstesnis adresas);

1925–1929 m. – pasų biuras, Vienybės aikštė 1 (tai ankstesnis adresas);

1929–1940 m. – pasiuntinybė , Kęstučio g. 19 (tai ankstesnis adresas).

Kaune rezidavę Didžiosios Britanijos diplomatiniai atstovai:

Hugh H. Cassells, konsulas nuo 1923 m. gegužės 28 d.;

Curyl D. Elphick, konsulas nuo 1925 m. gruodžio 20 d.;

Leonard Parish, konsulas nuo 1927 m. spalio 25 d.;

Thomas Hildebrand Preston, karjeros konsulas (1929 m.), konsulas nuo 1930 m. sausio 31 d., reikalų patikėtinis (Chargé dʼAffaires a. i.) (1930–1939 m.), pirmasis pasiuntinybės sekretorius (1938–1939 m.), nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras nuo 1940 m. birželio mėn.;

George W. Berry, laikinasis vicekonsulas nuo 1922 m. vasario 5 d.; konsulas nuo 1924 m. rugpjūčio 28 d.;

Percy Gent, vicekonsulas nuo 1934 m. balandžio 16 d. iki pasiuntinybės uždarymo 1940 m., sekretorius kancleris (1939–1940 m.).

Lenkijos karo atašė prisiminimuose taip apibūdino Didžiosios Britanijos diplomatus: „Britanijos laikinasis reikalų patikėtinis Kaune ponas Prestonas rezidavo netoli nuo mūsų pasiuntinybės. Savo privačiai rezidencijai ir pasiuntinybės įstaigai jis pasirinko patį niūriausią pastatą visame rajone. Tai buvo raudonų plytų dviaukštis namas, be jokių balkonų bei pagražinimų. Pirmiausia reikėdavo įeiti į pustamsę priemenę ir toliau tamsiais ir niūriais laiptais užlipti į antrąjį aukštą, į ponų Prestonų butą. Nors ponia Preston buvo gryna rusė, suprantama, „baltoji“, – namų papročiai, ypač virtuvė, buvo grynai angliški. Svetainėje – daining-room – vienintelis dalykas ne angliško stiliaus buvo itin vertingos Bizantijos mokyklos ikonos, kai kurios puošniuose paauksuotuose rėmuose. Kaip tikruose angliškuose namuose pusryčiams paprastai būdavo patiekiami ėrienos muštiniai – lamb chops, o po pietų – geras portveinas. Abu ponai Prestonai ir jų dukra, labai miela paauglė, buvo labai malonūs ir palankūs žmonėms. […] Ponas Prestonas, kaip Didžiosios Britanijos pasiuntinys, užėmė Kaune ypač svarbią vietą. Lietuvos vyriausybė su juo skaitėsi ir atsižvelgė į jo nuomonę. Kaune jis buvo ilgus metus ir gerai pažinojo lietuvių gyvenimą; mokėjo vos keliolika rusiškų žodžių, ir jo galimybės susikalbėti su lietuviais buvo labai ribotos. Jam padėdavo žmona. Jis globojo Kauno operą ir teatrus, rėmė sportą, ypač futbolą, aktyviai dalyvavo daugelio sporto ir kultūros draugijų veikloje. Jo išvaizda buvo originali: raudonas, bemaž kaip burokas, glotniai nuskustas veidas, aukštas kaip kartis, rudi išsidraikę plaukai, nerūpestingai, bet elegantiškai apsirengęs.“ (L. Mitkiewicz, Kauno atsiminimai 1938–1939 m., Vilnius, 2002).

Nuo 1924 m. Lietuvai ir kitoms Baltijos valstybėms buvo skiriamas vienas ir tas pats Didžiosios Britanijos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras, kurio nuolatinės rezidencijos vieta buvo Rygoje, tačiau kiti Lietuvos pasiuntinybei priskirti Didžiosios Britanijos diplomatiniai atstovai rezidavo ir kitose užsienio valstybių sostinėse. Užsienio valstybių sostinėse rezidavę diplomatai periodiškai lankydavosi Lietuvoje, taip pat jie atvykdavo į svarbiausių Lietuvos valstybinių švenčių iškilmes Kaune. Didžiosios Britanijos diplomatai akredituoti Lietuvai:

John Ch. T. Vaughan (Sir Tudor Vaughan), nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras nuo 1924 m. rugpjūčio 19 d., rezidavo Rygoje;

Joseph Addison, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras nuo 1928 m. gegužės 4 d., rezidavo Rygoje;

Hughe Knatchbull Hugessen, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras nuo 1930 m. birželio 6 d., rezidavo Rygoje, 1933–1934 m. rezidencijos vieta nurodomas ir Kaunas;

Edmund St. John Debonnaire John Monson Bart, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras nuo 1935 m. gegužės 21 d., rezidavo Rygoje, tačiau rezidencijos vieta buvo nurodytas ir Kaunas;

Charles William Orde, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras nuo 1938 m. gegužės 17 d., rezidavo Rygoje, tačiau rezidencijos vieta buvo nurodytas ir Kaunas;

Reginald W. A. Leeper, pirmasis pasiuntinybės sekretorius (1925 m.), rezidavo Rygoje;

Philip Leigh–Smith, antrasis pasiuntinybės sekretorius (1924 m.), rezidavo Rygoje;

Edwart H. Carr, antrasis pasiuntinybės sekretorius (1925–1928 m.), rezidavo Rygoje;

Edward A. Walner, pasiuntinybės sekretorius (1929 m.), rezidavo Rygoje;

Oswald Scott, pirmasis pasiuntinybės sekretorius (1930–1933 m.), rezidavo Rygoje;

Majoras H. W. G. Lloyd, karo atašė (1924–1927 m.), rezidavo Rygoje;

Majoras A. Stewart Cox, karo atašė (1928–1930 m.), rezidavo Rygoje;

Majoras R. C. W. G. Firebrace, karo atašė (1931–1935 m.), rezidavo Rygoje;

Major M. C. Croxton Sillery Vale M. C., karo atašė (1937–1939 m.), rezidavo Rygoje;

H. F. Bishop, karo atašė (1940 m.), rezidavo Rygoje;

Komand. M. A. Hawes, jūrų pajėgų atašė (1929–1933 m.), rezidavo Berlyne;

Kapitonas Gerard Charles Muirhead–Gould, jūrų pajėgų atašė (1934–1936 m.), rezidavo Berlyne;

Kapitonas Thomas Hope Troubridge, jūrų pajėgų atašė (1937–1939 m.), rezidavo Berlyne;

Kapitonas Clanchy, jūrų pajėgų atašė (1940 m.), rezidavo Maskvoje;

Komand. J. P. W. Furse, jūrų pajėgų atašė adjutantas (1940 m.), rezidavo Paryžiuje;

Eskadrilės vadas F. M. F. West, oro pajėgų atašė (1936–1938 m.), rezidavo Helsinkyje;

Eskadrilės vadas J. C. E. A. Johnson, oro pajėgų atašė (1939–1940 m.), rezidavo Helsinkyje;

Raphael Farina, pasiuntinybės atašė (1924–1931 m.), rezidavo Rygoje.

1925–1939 m. Didžiosios Britanijos konsulatas veikė ir Klaipėdoje:

Raligh Le May, garbės konsulas nuo 1925 m. sausio 17 d.;

McJnroy Este Vibert, vicekonsulas nuo 1927 m. rugpjūčio 8 d.;

1928 m. vicekonsulo postas liko laisvas;

Einar Hoepfner, garbės vicekonsulas (1939 m.).