Krivule_1924_nr.11_p.18_CZ_crop

Pasikeitimas ratifikuotos prekybos sutarties tekstais tarp Lietuvos ir Čekoslovakijos. Kaunas, 1924 m.
Iš kairės: 1-as – Čekoslovakijos konsulas Kaune prof. Jaroslavas Galia, 2-as – Užsienio reikalų ministras Voldemaras Čarneckis, 3-as – Užsienio reikalų ministerijos, Politinio departamento direktorius Bronius Kazys Balutis.
Iš leidinio: Krivulė, 1923, nr. 11

Pasikeitimas ratifikuotos prekybos sutarties tekstais tarp Lietuvos ir Čekoslovakijos…