Kardas_1926_nr.7_p.105_crop

Čekoslovakijos valstybinio ordino „Valečny Križ“ įteikimo iškilmių dalyviai Vyriausiajame kariuomenės štabe. Ordinas buvo įteiktas generolui Silvestrui Žukauskui ir generolui leitenantui Kaziui Ladygai. Kaunas, 1926 m.
Sėdi iš kairės: 1-as – Vladas Nagevičius, 3-as – generolas Silvestras Žukauskas, 4-as – Krašto apsaugos ministras dr. Leonas Bistras, 5-as – Čekoslovakijos konsulas Kaune prof. Jaroslavas Galia, 6-as – Užsienio reikalų ministerijos Politikos-ekonomikos departamento direktorius Bronius Kazys Balutis, 7-as – generolas leitenantas Kazys Ladyga. Už L. Bistro stovi Čekoslovakijos konsulato sekretorius Dvožak.
Iš leidinio: Kardas, 1926, nr. 7

Čekoslovakijos valstybinio ordino „Valečny Križ“ įteikimo iškilmių dalyviai Vyriausiajame kariuomenės štabe…