CDM_Gustainytes_fond_0008

Čekoslovakijos stendas Karininkų ramovėje. Kaunas, 1936 m. sausio 11 d. Iš dešinės: 1-as – Čekoslovakijos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Jan Skalicky, 2-a – ponia Skalicka.
M. Smečechausko nuotrauka
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus nuosavybė

Čekoslovakijos stendas Karininkų ramovėje…