CDM_G_138590

Čekoslovakijos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Jan Skalicky (3-as iš kairės), įteikus Lietuvos Respublikos Prezidentui Antanui Smetonai skiriamuosius raštus, šalia – protokolo direktorius Stasys Girdvainis (4-as iš dešinės). Kaunas, 1936 m. birželio 29 d.
M. Smečechausko nuotrauka
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus nuosavybė

Čekoslovakijos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Jan Skalicky (3-as iš kairės)…