Šv. Sosto nuncijus LietuvaiLuigiCentoza įteikia Respublikos Prezidentui Antanui Smetonai skiriamuosius raštus. Iš dešinės: 1-as – Edvardas Turauskas, politikos departamento direktorius, įgaliotasis ministras; 2-as – Juozas Urbšys, užsienio reikalų ministras; 3-as – dr. Kazimieras Jokantas – švietimo ministras. Kaunas, 1940 m. birželio 14 d. Istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros Kaune nuosavybė

Šv. Sosto nuncijus Lietuvai Luigi Centoza įteikia Respublikos Prezidentui Antanui Smetonai skiriamuosius raštus. Iš dešinės: 1-as – Edvardas Turauskas, politikos departamento direktorius, įgaliotasis ministras; 2-as – Juozas Urbšys, užsienio reikalų ministras; 3-as – dr. Kazimieras Jokantas – švietimo ministras. Kaunas, 1940 m. birželio 14 d.
Istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros Kaune nuosavybė

Šv. Sosto nuncijus Lietuvai Luigi Centoza įteikia Respublikos …