Apaštališkojo sosto nunciatūra

Dabartinis adresas – K. Donelaičio g. 74 (ankstesnis – K. Donelaičio g. 44, butas 3).
Vatikanas Lietuvos valstybę de facto ir de jure pripažino 1922 m. lapkričio 10 d.
Kaune veikė Apaštališkoji internunciatūra, vėliau nunciatūra. Vatikano diplomatinė atstovybė ilgą laiką buvo įsikūrusi viename pastate, tačiau Kaune su jos veikla asocijuojasi keletas pastatų: vienas iš jų šis pastatas, kitas statinys stovi V. Putvinskio gatvėje.
Lietuvos ir Šventojo Sosto santykiai nusistovėjo ne iš karto. Pradžioje Lietuvai buvo skiriami apaštališkieji vizitatoriai, kurie neturėjo pilnų diplomatiniams atstovams suteikiamų teisių ir įgaliojimų. Rezervuotą Lietuvos valdžios požiūrį lėmė neišspręstas Vilniaus klausimas, santykiai paaštrėjo 1925 m. kai buvo pasirašytas konkordatas tarp Lenkijos ir Šventojo Sosto, kuriuo Vilniaus vyskupija buvo pripažinta Lenkijos administracijai. Santykius sušvelnino 1926 m. įsteigta atskira Lietuvos bažnytinė provincija ir naujų vyskupų paskyrimai. Tačiau, nors Kaune rezidavo Šventojo Sosto diplomatinis atstovas (auditorius) Luigi Faidutti, tačiau tik 1927 m. Lietuvai buvo akredituotas internuncijus (iki tol Lietuvai buvo skiriami Šventojo Sosto apaštališkieji vizitatoriai, jais yra buvę: Antonin Zechini ir palaimintasis Jurgis Matulaitis). Paaštrėjus Šventojo Sosto ir Lietuvos vyriausybės santykiams, ypač dėl katalikiškųjų organizacijų, 1931 m. buvo pareikalauta, kad Vatikano nuncijus paliktų Lietuvą. Naujasis nuncijus, skirtas Lietuvai, atvyko tik 1940 m. balandį.
Apaštališkojo Sosto diplomatiniai atstovai akredituoti Lietuvai buvo:
Laurent Schioppa, apaštališkasis internuncijus nuo 1927 m. balandžio 6 d.;
Riccardo Bartoloni, apaštališkasis internuncijus nuo 1928 m. liepos 30 d., apaštališkasis nuncijus nuo 1929 m. sausio 10 d.;
Luigi Centoz, apaštališkasis nuncijus nuo 1940 m. balandžio 30 d.Kaune taip pat rezidavo:
Luigi Faidutti, apaštališkosios internunciatūros auditorius (pranc. Auditeur de lʼInternonciature Apostolique) (1927–1930 m.) – palaidotas Kauno arkikatedros bazilikos šventoriuje;
Antonio Arata, laikinasis reikalų patikėtinis (Chargé dʼAffaires a. i.) (1931–1939 m.);
Dr. Antonio Samoré, atašė nuo 1934 m., nunciatūros sekretorius nuo 1936 m. iki 1938 m.;
Giuseppe Burzio, apaštališkosios internunciatūros auditorius (pranc. Auditeur de lʼInternonciature Apostolique) (1939 m.);
Vito Peroni, atašė (1940 m.).